Maddi Destek Ol

ElimSende bundan 6 yıl önce ilk ve orta öğretim çağı çocuklarına destek veren bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladı.  Beyoğlu bölgesinde bulunan, sosyo ekonomik açıdan kısıtlı imkanlara sahip ilkokullar ile çalışmaya devam ediliyoruz.  Projenin amacı dans, müzik, sanat atölyeleri ve sanat keşif gezileri ile kendi sosyal ortamlarında bu gibi çalışmalarda bulunma imkanı olamayan çocuklara ulaşmak ve onların yaratıcılıklarını ve öz güvenlerini geliştirmek. Dar bir ev-okul sarmalı ötesinde, kendilerini bir birey olarak ifade edebilecekleri alan yaratmak.

6 yıl içinde yaklaşık 1,000 ögrenciyi kapsayan bu çalışmayı bir avuç gönüllü eğitmen ve destekçi yürüttük. Kabına sığmayan projemiz 2011 yılında dernekleşti ve 2012 yıl başında kendi özerk alanında hedeflerini büyüttü.

Bugün sizin de desteklerinizle Beyoğlu ilçesinde benzer profildeki ilkögretim okullarını kapsayacak şekilde katılımcı sayısını artırarak ve etkinliklerini geliştirerek ilerlemeye devam etmek mümkün olabilir.

 

 

Paylaş
BAĞIŞ YAP!