Asuman Önder

Neden Elim Sende?

Her çocuk farklı duygu, düşünce ve kendine özgü davranışları olan bir bireydir. Bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik destek vermek biz psikolojik danışmanların önceliğidir. Bu amaçla Elim Sende birikimlerimle destek olabileceğim çocuklara ulaşma imkanı sağlıyor. Çünkü her çocuk gelişebilir…

Hakkında

Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Pdr alanında yüksek lisans yapmıştır. 2012 yılında Yeditepe Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisan yapmıştır. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ‘nın Ölçme Değerlendirme Uzmanlığı eğitim programını tamamlamıştır. Bilişsel ve duygusal süreçleri değerlendirme anlamında çeşitli eğitimler almıştır. 2003 yılından beri özel okullarda psikolojik danışman olarak görev almaktadır. Bu süreçte aile sistematiğinin geliştirilmesi, çocuk ve ergenlere danışmanlık hizmetleri vermektedir.