Beliz Baylan

Neden Elim Sende?

Bilgi birikimimi ve becerilerimi çocuklar ile paylaşıp onların gelişimini desteklemek aynı zamanda gönüllü olarak bu proje kapsamında kendi kişisel gelişimim için de deneyimler kazanmak için ElimSende’yi seçtim.

Hakkında

2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programına tam burslu olarak girmiştir. 2013 yılında Özel Florya Yücelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde staj yapmıştır. 2014 yılında düzenlenen 11. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi’nde Üniversite Öğrencilerinin ‘Problemli İnternet Kullanım Davranışları’ adlı ortak çalışma makalesi yayımlanmıştır. 2014 yılı Ekim ayı itibari ile de ElimSende’ye gönüllü olarak katılıp ekibe dahil olmuştur.

Kubilay Ersanlı

Neden Elim Sende?

Gelecek planlarım arasında önemli bir yer tutan çocuklarla çalışma fırsatı bulmak benim için hem alanda deneyim kazanmam hem de ait olduğum topluma karşı bir takım sorumlulukları yerine getirmem açısından önem taşımakta. Bu yüzden Elim Sende’yi seçtim.

Hakkında

2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümüne girmiştir. Kasım 2013 tarihinde Ertu Aydın Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde staj, Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Eğitim Üretim Rehabilitasyon Merkezinde gözlem çalışmalarında bulunmuştur. 2014 senesinde düzenlenen XI. Ulusal PDR Öğrenci Kongresinde “Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Eğilimi” isimli ortak çalışması yayımlanmış ve katılımcılara sunulmuştur. 2014 senesinde Elim Sende ekibine gönüllü olarak katılmıştır.

Ali Bağçeci

Neden Elim Sende?

Çocuklarla etkili bir iletişimde bulunup, onları daha yakından tanımak, çocuklara ve kendime fayda sağlayacak deneyimler elde etmek için ElimSende’yi seçtim.

Hakkında

2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümüne girmiştir. 2013 yılının Kasım ayında Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde staj yapmıştır. 2014 yılı 11. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi’nde “PDR Öğrencilerinin LGBT Bireylerine Karşı Tutumu” adlı ortak çalışma makalesi yayımlanmıştır. 2014 yılında ElimSende’ye gönüllü olarak katılmış ve ekibe dahil olmuştur.

Bekir Nalbant

Neden Elim Sende?

Çocuklarla çalışarak onları daha yakından tanımak istediğim için ElimSende’yi seçtim. Buradaki çocukların yapılan çalışmaları hayatlarına alma biçimi beni etkiledi. Çocuklar ElimSende’ye geldiginde daha cok iletişime girme şansları oluyor. Benim açımdan da daha farkli çocuklar görüp onlarla nasıl iletişime geçeceğimin farkındalığı oluştu. Ayrıca onlar gelmeden onlar için faydalı olabilecek ürünleri hazırlamak beni mutlu ediyor.

Hakkında

2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  bölümüne girmiştir. 2013 yılında   Ataşehir Sınav Dersanesi’nde  yardımcı  rehberlik ve danışmanlık yapmıştır. 2014 yılında ElimSende’ye gönüllü olarak katılmış ve ekibe dahil olmuştur.

Eda Öztürk

Neden Elim Sende?

ElimSende’ye katılmamdaki en önemli etki hepimizin hayatının bir parçası olan fakat İstanbul’un göbeğinde olmasına rağmen, hep göz ardı ettiğimiz, çeşitli sosyal ve ekonomik koşullardan dolayı dezavantajlı olarak ifade edebilceğimiz çocuklara el veriyor olmasıdır. ElimSende’de çocukların yaratıcılıklarını, öz güvenlerini ve kişisel gelişimlerini özgür bir ortamda desteklemeyi amaçlıyoruz. Çocuklar için sağlanan bu özgür çalışma ortamı ve sanatın derinliği, bu imkanlara ulaşamayan çocukların hayatlarında çok olumlu etkiler bırakıyor. Bu izde birazcık da olsa benim de payım olması beni ElimSende’ye her geçen gün daha çok bağlıyor.

Hakkında

2014 Yılının Ocak ayında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Doğan Aile Danışma Merkezi, Fransız Lape Hastanesi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ve Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde klinik psikoloji alanında staj yapmıştır. Alandaki deneyimlerinin yanında birçok bilimsel araştırma ve gönüllü projede yer almıştır. Ocak ayından itibaren Elim Sende ekibinde yer almaya başlamıştır.