Taksim’in Küçük Renkleri

  • Proje Tarihi :1 Ekim 2011-30 Mayıs 2012
  • Proje Ortağı/Destekçi: AB Eğitim ve Gençlik  Merkezi Başkanlığı
  • Katılımcı Sayısı: 120
  • Projenin Tanımı ve Genel Felesefesi:

Taksim’in Küçük Renkleri Projesi’ni Elim Sendeli çocuklar ve ailelerle kurguladık. Elim Sende’ye gelen çocuklar müzik yapmak isteyince birlikte bir proje yazdık ve  hep berbaber bir müzik atölyesi kurduk. Bir yandan diğer sanat atöyeleri devam ederken (resim, yaratıcı dans, drama, cam-moziak, halk oyunları) müzik atölyesinin nasıl olacağına, içinde hangi enstrumanların olacağına  birlikte karar verdik.  Benim çocuğum buraya geldikten sonra çok olumlu değişti, gelişti diyen ailelere bilgilendirme toplantıları düzenledik. Sene boyunca çok çalıştık, yıl sonunda çocukların gerçekleştirdiği gösteri ile hep birlikte eğlendik.

  • Projenin Faydaları:
  • Çocukların eşitlikçi bir ortamda, kendi karar verecekleri bir sanat dalında üretme becerisi kazanması
  •  Çocukların içinde yaşadıkları toplumla ve birbirleriyle uyum içinde yaşamaları
  •  Sanatın birleştirici/dönüştürücü gücüyle çocukların üretme becerilerinin desteklemesi
  • Kurulan müzik odası ile yeni bir sanat disipline ile yakından tanışma
  • Ailelerin çalışma içerikleri ve hedefleriyle ilgili bilgilendirilmelerini

Taksim’in Küçük Renkleri Projesi’nden Fotograflar:

Paylaş