Küçük Çocuklar için Müzik Atölyesi

Neden mi?

Müzik zihinsel, bedensel ve sosyal becerileri geliştirmek için çok etkin bir araç; herkesin öğrenebileceği, kendini ifade için kullanabileceği evrensel bir dil ve herşeyden önemlisi keyif ve yeni keşifler için dipsiz bir kaynak. Bu atölyede, çocuklar bu keşfe çocuklarla müzik pedagojisi alanında uzmanlaşmış profesyonel bir müzisyen eşliğinde çıkacaklar.

3-5 yaş arası çocuklarla 5’er derslik bloklar şeklinde planlanan bu atölyenin her buluşması katılımcı çocukların ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda planlanacak ve kişiselleştirilmiş bir temel müzik öğrenimi sağlanacaktır.

Bu çalışmaların amacı konservatuvar eğitimindeki gibi bir müzik aleti ya da solfej öğretmek değil ancak ritim, dinleme, ayrıntıları keşif, netlik, yaratıcılık gibi temel müzik becerilerini geliştirmek ve böylece ileride gerçekleştirilebilecek müzik eğtimine baz oluşturmak veya süregitmekte olan eğitimleri desteklemek, bütünlemektir.

Bu çalışmalarda çocuklar içinde yaşadıkları ses alanını algılamayı, anlamlandırmayı ve bu alanla başa çıkmayı öğrenecek; böylece de müziği ve bu disiplinin dilini kavrayabilecekler.

Atölye tarihleri:

Modül I – 5 oturum (Eşlik eden ebeveynlerin ilk oturuma aktif katılımı istenmektedir. Devamında çocukların ihtiyaçları doğrultusunda atölyeye aktif olarak eşlik etmeleri gerekmeyebilir. Ancak atölye boyunca ElimSende mekanında olmaları beklenecektir) : 7, 14, 21, 28 Aralık, 4 Ocak  Pazar günleri   *   Saat : 9:45 – 10:30

Modül II –  5 oturum : 11, 18, 25 Ocak / 1, 8 Şubat Pazar günleri    * Saat : 9:45 – 10:30

Yaş Grubu

3-5

Tarih

12/07/2014

Paylaş

Eğitmenler

Charlie Rabuel